Ingyenes e-könyvtár

Az Európai Unió társadalomföldrajza - KISS ÉVA

Az Európai Unió társadalomföldrajza A könyvet ingyenes regisztráció után letöltheti pdf epub formátumban

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2003
MÉRET: 10,65
ISBN: 9789633465967
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: KISS ÉVA

Leírás:

Az Európai Unió társadalomföldrajza leírása Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával egy új korszak kezdődik történelmünkben. Nagyon sok változással kell számolni az élet minden területén. Például útlevél ellenőrzés nélkül utazhatunk egyik tagországból a másikba, szabadon választhatunk lakóhelyet, tetszőlegesen választott tagállamban tanulhatunk, az ott szerzett iskolai végzettséget, szakképzettséget minden más tagállamban elfogadják. A tagság következtében mi is egyenlő jogú állampolgárai leszünk az EU-nak, és sokezernyi szállal még erősebben kötődünk majd ehhez a nemzetek feletti szervezethez. A tagság óriási lehetőségeket és számos kötelezettséget jelent. Az ELI által hozott döntések, amelyek betartása mindenki számára kötelező, kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkat érintenek, s előfordulhat, hogy nem is mindig kedvezően. Az előnyök mellett ugyanis kedvezőtlen következmények is megjelenhetnek. Azért, hogy jogainkat, kötelességeinket és lehetőségeinket pontosan tudó állampolgárai lehessünk az Európai Uniónak, fontos, hogy minél jobban ismerjük ezt a szervezetet, amelynek a tagjai sorába lépünk, és amely egyben tágabb hazánkká válik. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a tankönyv, amely az Európai Unió társadalomföldrajzát általános és regionális megközelítésben mutatja be. A tankönyv hat fő fejezetre tagolódik. Az első kettő - a teljesség érdekében - az európai integráció történetének és az Európai Unió működésének a rövid áttekintésére vállalkozik. A következő négy fejezet a tagállamok és (a könyv írásakor még) tagjelöltek fontosabb társadalmi, gazdasági sajátosságait foglalja össze. Értékeli a demográfiai, a mezőgazdasági, az ipari és a szolgáltató szektori folyamatok térbeli alakulását. Ismerteti a fejlettségbeli különbségekből fakadóan a fejlett és kevésbé fejlett területek sajátos vonásait. Foglalkozik a regionális politika eszközrendszerével és az elmaradott területek fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel. Az egyes fejezetek végi összefoglaló kérdések az addig tanultak ismétlését könnyítik meg, míg a "Gyakorlatok," feladatok elsődlegesen cselekvésre, önálló munkára (rajzolásra, számolásra, megfigyelésre, kutatásra) ösztönöznek, hogy gyakorlati ismeretekkel is gazdagodjon az elméleti tudás. A legfrissebb adatok felhasználásával készült táblázatok és ábrák áttekinthetőbbé és szemléletesebbé teszik a jelenségeket és a különböző folyamatokat. A statisztikai adatok forrásai az EU statisztikai hivatalában publikált legújabb, 2002-es évkönyvek, amelyek adatai általában a kétezres esztendőre vonatkoznak. A tankönyv képei alapján megismerhetjük az Európai Unió intézményeit, de bepillantást nyerhetünk egy-egy ország vagy település életébe is. A térképvázlatok mellett szükséges az Atlasz használata is a földrajzi helyek pontos térbeli meghatározásához. Az olvasmányok egy-egy téma hátterének jobb megértését vagy újabb információkkal való kiegészítését szolgálják. Az ajánlott irodalom és az Internet címek az ismeretek további bővítéséhez mutatnak utat. A kötet végén levő fogalomtár a szövegben előforduló fogalmak magyarázatát tartalmazza. Az "Esemény naptár" az EU-val kapcsolatos események közötti gyors időrendi tájékozódást teszi lehetővé. Mindegyik tanítási egység azonos elven épül fel. A leckék elején levő ismétlő kérdések az adott témakörhöz kapcsolódó, már korábban a földrajz vagy más tantárgy keretében tanultak felelevenítését célozzák. Ugyanakkor a leckék végén levő rövid összefoglaló a legfontosabb ismeretek rögzítését szolgálja. Az ellenőrző kérdések a tudás szint önellenőrzéséhez nyújtanak segítséget. Az egyes leckék leglényegesebb gondolatait, megállapításait vastagbetűk emelik ki. A tankönyv csak "kiindulási alap" az Európai Unióról szóló alapvető ismeretek megszerzéséhez. Teljessé a tanári kiegészítések, magyarázatok révén válik. A könyv 2003. év eleji lezárása utáni változások közvetítésében és értékelésében elsődlegesen a tanórákra hárul a feladat. A szerző

...ágháború után az európai országok elkezdték keresni a módját annak, hogy miként lehet elkerülhető egy újabb háború ... Az Európai Unió társadalomföldrajza (Kiss Éva) - Holnap Kiadó ... . Mindezt a gazdasági és politikai szempontokat egyaránt figyelembe véve lehet megtenni. Az Európai Unió Tanácsa (EUSZ 16. cikk) Összetétel és elnökség. Az Európai Unió Tanácsában (a Tanács) a tagállamok kormányai képviseltetik magukat. Mind a 28 tagállam egy-egy képviselőt delegál, aki többnyire, de nem szükségszerűen, az adott téma illetékes szakminisztere, illetve államtitkára. Az Európai Unió Tanácsa az egyes tagállamok kormányait képviseli. A Tanács elnökségét a tagál-lamok rotációs alapo ... Az Európai Unió joga a gyakorlatban | Digitális Tankönyvtár ... . Az Európai Unió Tanácsa az egyes tagállamok kormányait képviseli. A Tanács elnökségét a tagál-lamok rotációs alapon töltik be. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Az Európai Bizottság az Unió végrehajtó testülete, amely az uniós jogszabályok benyújtásáért és végrehajtásáért, a szerződések nyomon követéséért és az Unió ... Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai - Duration: 18:48. Videotanár - digitális tananyag 35,314 views. 18:48. Az Európai Unió (EU) kialakulása és működése 1. Az Európai Unió kialakulásának előzményei: - Az I. és a II. világháború anyagi és emberi tragédiái rádöbbentették a politikusokat, hogy változtatni kell az eddigi hatalmi politikán. - Csődbe jutott az a nemzetállami politika, melyet Franciaország és Németország vívott egymás ellen az Európa feletti uralomért ... A koronavírus-járvány döbbenetes tanulsága, hogy az Európai Unió morális értelemben nem létezik. Nem meghalt, mert nem is létezett soha. És bár ezt a liberális és neokommunista megmondó­emberek mindeddig olyannyira nem tartották fontosnak, hogy éppen egyik legfőbb törekvésük volt a morál és az ebből fakadó felelősség száműzése a közgondolkodásból, a járvány ... Európai Halászati Alap (EHA) Az ERFA és az ESZA támogatásából minden EU-régió részesülhet. A Kohéziós Alaptól azonban csak a kevésbé fejlett régiók kaphatnak támogatást. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) súlyos természeti katasztrófák esetén nyújt segítséget. Dr. Kiss Éva: Az Európai Unió társadalomföldrajza; Holnap Kiadó Budapest 2003. Garrett Nagle-Kris Spencer: Az Európai Unió földrajza. Regionális és gazdasági megközelítésben; Holnap Kiadó Budapest 1999. Tózsa I. 2014: Regional Geography and Economy of the European Countries. Budapest, Textbook, 168 p. Ajánlott irodalom: Az Európai Unió hivatalos jelmondata magyar nyelven Egység a sokféleségben. A jelmondatot az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére lefordították, a különféle nyelvi változatoknak egyenlő súlyuk van. A jelmondat latin változatát is szokták használni: In varietate concordia. Az EU jelmondata Európa egyik legújabb szimbóluma, a kék alapon sárga csillagokat ábrázoló zászló ... Az Európai Unió tagállamai az adójogszabályaikat saját nemzeti hatás-körükben alakítják ki. A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében ugyanakkor az Európai Bizottság adójogi szabályozásra vonatkozó javaslatot terjeszthet elő, ha úgy ítéli meg, hogy uniós szintű ......